अधिक वाचा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अंर्तगत सहयोगी प्राध्यापक पदांची भरती

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अंर्तगत सहयोगी प्राध्यापक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 22 आहे व पात्र उमेदव…

राष्ट्रीय जल विकास संस्थेत विविध जागांसाठी भरती

राष्ट्रीय जल विकास संस्थे अंर्तगत विविध पदांसाठी भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 62 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

बँक नोट मुद्रणालयात 135 विविध जागांसाठी भरती

बँक नोट मुद्रणालय अंर्तगत विविध जागांसाठी भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 135 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज म…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड मध्ये विविध पदांची भरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 75 आहे. जाहिरातीचा तपशील खाली दिलेला…

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत 473 विविध जागांसाठी भरती

मिरा भाईंदर महानगरपालिके अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. जाहिरातीचा तपशील खाली दिलेला आहे जाहिरात क्र. -   मनपा/वैद्…

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंर्तगत 137 विविध जागांसाठी भरती

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 137 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज …

अधिक पोस्ट लोड करा
परिणाम आढळले नाहीत