अधिक वाचा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंर्तगत विविध पदांची भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 17 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाई…

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मध्ये आशा स्वयंसेविका पदांची भरती

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके अंर्तगत आशा स्वयंसेविका पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 106 आहे व पात्र उमेदवारां…

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स & माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत अंर्तगत विविध पदांची भरती

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स & माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 81 आहे व …

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत विविध जागांसाठी भरती

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 42 आहे व पात्र उमेदवारांकडून पोस्टाने अर्ज मा…

भारतीय सैन्य स्पेशल एंट्री स्कीम NCC ऑक्टोबर भरती

भारतीय सैन्य अंर्तगत एन. सी. सी साठी स्पेशल भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 55 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मा…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये 2070 पदांची भरती

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 2070 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ई-मेलद्व…

अधिक पोस्ट लोड करा
परिणाम आढळले नाहीत